אתר או אפליקציה: מה עדיף לעסק שלך?

נתונים מהשנים האחרונות מעידים על פעילות גוברת והולכת באפליקציות, יותר מאשר באתרי אינטרנט. האם אתרים מאבדים את הצ'ארם, או שזה בעצם לא כל הסיפור?