seo - קידום אתרים אורגני

אזכורים: כמה הם באמת משפיעים על קידום אורגני?

בין כל מאות הפרמטרים המשמשים לקביעת מיקומו של עמוד בגוגל, יש אחד שההתייחסויות אליו מעורפלות והיחס אליו אמביוונלטי. האם אזכורים משפיעים על קידומו של אתר?