seo וחווית משתמש באתר

כיצד חיפוש באתר יכול לשפר המרות, UX ומחקר מילים

כ-30% מהנכנסים לאתרי מסחר מבצעים חיפוש פנימי (בהנחה שיש תיבת חיפוש), אך יתרה מזאת – למשתמשים שמבצעים חיפוש באתר יש פי 5 יותר סיכוי לבצע המרה.